Víra uzdravuje

Víra tvá tě uzdraví. Kdo věří, ten je silnější, má jakousi další podporu, takovou nefyzickou. Jsou lidé, kteří potřebují okolo sebe lidi, kteří jim dodávají odvahu, jistotu a další důležité hodnoty, se kterými se jim žije a dýchá o něco lépe. Ale ten, kdo věří v Boha/Vesmír/cokoli, má navíc další nefyzické modly/idoly/blízké, kteří v něm vzbuzují mnohdy daleko větší sebedůvěru.

Když věříme v něco vyššího, vznášíme se mezi nebem a zemí, patříme na obě místa. Mně osobně to dává pocit nekonečnosti a neměřitelné radosti. Víra nás udržuje bdělé a pokud ji vnímáme nesobecky, zvyšuje naši schopnost vděčnosti a pokory.

Nemocní lidé se často upínají k víře, protože se cítí bezmocní. Jenže nemoc přichází jako lekce či zkušenost, upozornění, volání v momentě, kdy nevnímáme sami sebe s láskyplnou pozorností či se řítíme do zatáčky příliš rychle. Víra v uzdravení je často marněna strachem a obavami z budoucna, bez důkazu se zkrátka věří hůř. Prosíme vyšší moc, abychom byli opět fit a slibujeme, že pak budeme žít úplně jinak, ba dokonce, že jsme se poučili, že přesně víme, kde byla chyba. To je ta pozitivnější verze. Držme se jí.

Víra posiluje chuť čelit osudu a podporuje teorii, že každá situace se děje z nějakého důvodu, který je v tu chvíli ten nejlépe možný, abychom se posunuli, duchovně vyrostli nebo se naučili být pozornější. Věřit se dá čemukoliv a v kohokoliv, důležitá je míra zaměření se na dobrý výsledek. Víra nám dává šanci, uklidňuje naše nervy, jistí nás a je nám parťákem. Všechny dobré pocity s vírou spojené, jsou jakýmsi motorem při překonávání překážek.

Používáme-li víru v situacích, které jsou náročné nebo jen jako prevenci, míra naplnění je stále stejná. Člověk je určen k tomu, aby věřil a pokud to jde, proč se tomu vyhýbat? Stejně jako si hledáme partnery a přátele, aby byli s námi v dobrém i zlém, potřebujeme tvořit vztahy i na nefyzické úrovni. Víra nemusí být spojována s žádným náboženstvím ani člověkem/osobností, může to být emoce, pocit, abstrakce, důležité je být naplněný a cítit se u toho sám sebou. Ten, kdo věří, směřuje k cíli, je na něj zaměřen. Věřte, buďte otevření, modlete se, děkujte, přejte si, oceňujte, dělejte, čemu věříte a stane se tak 🙂

2018-03-02T15:40:03+00:00