O MNĚ 2020-04-18T11:01:34+00:00

    Ing. Adéla Chytilová

Lektorka Sebe-lásky 

  • provádím osobní a online terapie pro ženy, slečny a děti
  • šířím pravý význam Sebe-lásky, protože mi změnila život
  • pomáhám klientkám uzdravovat jejich zranění z dětství
  • cítím radost, když díky mně nacházejí znovu samy sebe
  • jsem k nim upřímná a jdu vždy do hloubky k jádru problému
  • kompenzuji jim to, co jim chybí – přijetí, ocenění a podpora
  • miluji pocit, kdy se začínají zase sebejistě usmívat 🙂

Můj příběh (NE)Sebe-lásky

S pojmem Sebe-láska jsem se setkala před pár lety, v době, kdy jsem se neměla ráda a trápila se tím. Velmi mi záleželo na tom, co si o mně kdo myslí a každou kritiku jsem si brala víc než osobně (a někdy ještě beru), ať ji vyslovil prakticky kdokoliv. Zatímco lichotky mi naopak přinášely ohromný pocit radosti, euforie a zvyšovaly moji hodnotu. Stala jsem se doslova závislou na pocitu dokonalosti a vše podřídila cíli být oblíbená, milovaná a přijatelná. Můj cíl byl ale velmi neudržitelný, protože jsem svoji hodnotu hledala u druhých, místo u sebe. Proto jsem se necítila nikdy úplně hodnotná, protože jakmile mě někdo špatně pozdravil, kritizoval nebo mě přehlížel, zatřáslo to s mým pocitem sebehodnoty. Kdokoliv pak mohl ovlivnit můj pocit ze mě, protože jsem svoji sebelásku měla postavenou na tom, jakou hodnotu mi dávají druzí nebo jakou u nich získám.

Celý můj svět se točil okolo toho, jaký názor mají druzí na mě a věčné snaze dostat od každého kousek lásky, uznání či ocenění. Jelikož jsem se neměla vůbec ráda a byla jsem naučená, že moje cena je určena pouze okolím, dlouho trvalo než jsem tuto závislost prohlédla a začala ji měnit. Absťák byl docela velký, ale dnes už vím, že svoji hodnotu si můžu dát pouze JÁ SAMA.

A tak jsem začala u sebe. Změnila jsem postoj sama k sobě, začala jsem se podporovat, chválit a budovat svoji cenu. Krůček po krůčku jsem rozšiřovala komfortní zónu, překonávala se tam, kde jsem se dříve styděla a učila se stát sama za sebou bez potřeby ocenění od druhých. Lichotky samozřejmě mám ráda a potěší mě, ale už nejsou hlavním hnacím motorem, nyní mě žene to, že chci mít se sebou zdravý a pěkný vztah a největší úspěch pociťuji, když poslouchám své tělo a jsem na sebe hodná. 

Dříve jsem totiž netušila, že vnější láska nemůže zaplnit to vnitřní prázdno, které každému vzniká z nestabilního rodinnémho zázemí. Toužila jsem po tom, abych se cítila dobře každý den a ne jen, když mě druzí ocení. Chtěla jsem se cítit krásně i tehdy, kdy okolo mě nikdo není, ale hlavně jsem chtěla být nezávislá na lásce zvnějšku. Pochopila jsem, že dokud si budu nepřítelem já sama a budu se stále kritizovat a podceňovat, nepomůže mi ani sto komplimentů od druhých a budu se točit v bludném kruhu závislosti.

Začala jsem na sobě pracovat, což trvá již 10 let. Za tu dobu jsem si osvojila velké množství technik a usnadňováků, které předávám účinně dál svým dospělým klientkám a dětem. 

Jsem si jistá, že všichni toužíme po tom být milováni, ale nejprve musíme milovat sami sebe. To je pravidlo, které nelze ošálit. Jestliže se k nám druzí chovají bez respektu nebo hrubě, je to pouze tím, že my sami se k sobě chováme stejně, proto přitahujeme další neláskyplné chování. To druzí nám to vše pouze zrcadlí. Pokud chceme zdravé vztahy s druhými, je potřeba začít u sebe. 

Sebeláska je tedy tím nejdůležitějším vztahem, který máme a až z něj vychází všechny ostatní. Je to takové semínko, které když zasejeme správně, může začít růst pomyslný zdravý strom, o který se můžeme opřít.

Rozhodla jsem se šířit Sebe-lásku dál, protože je velmi podceňovaná a vnímána jako něco sobeckého, přitom pokud necítíme lásku sami k sobě, nemůžeme ji cítit ve zdravé podobě ani ke druhým. Když vztahy nefungují, nejsme spokojeni ani v žádné jiné oblasti. A naopak, pokud máme krásné a citové vztahy s okolím, pak jsme naplněni obecně. V momentě, kdy najdeme klíč sami k sobě, najdeme ho i ke všem ostatním vztahům. Naučme se milovat sebe i druhé zdravě

close

STAŇ SE ČLENKOU SEBE-LÁSKOVÉ RODINY 💜

ZDARMA získáš prémiový přístup k bonusům (akce, videa, setkání, meditace, články)

*Kliknutím na Přihlásit k odběru souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, a to křestního jména a emailu, pro účely zasílání emailů s bonusy.