O MNĚ 2021-02-25T21:20:48+00:00

Adéla Namaste♡

Lektorka sebelásky pro ženy a děti

  • vedu dlouhodobé osobní/online terapie sebelásky pro ženy, slečny a maminky s dětmi

  • jsem autorka online kurzu Láskyplná máma

  • zaměřuji se také na maminky s dětmi a sebeláskovou výchovu

  • mé poslání je šířit význam sebelásky, protože mně zachránila vztahy

  • můj přístup ke klientkám je celostní, s důrazem na léčení prožitků z dětství

  • pomáhám nastartovat zdravý vztah k sobě

Jak jsem to měla já?

S pojmem Sebe-láska jsem se setkala před pár lety, v době, kdy jsem se neměla ráda a trápila se tím. Velmi mi záleželo na tom, co si o mně kdo myslí a každou kritiku jsem si brala víc než osobně (a někdy ještě beru), ať ji vyslovil prakticky kdokoliv. Zatímco lichotky mi naopak přinášely ohromný pocit radosti, euforie a zvyšovaly moji hodnotu. Stala jsem se doslova závislou na pocitu dokonalosti a vše podřídila cíli být oblíbená, milovaná a přijatá.

Můj cíl byl ale velmi neudržitelný, protože jsem svoji hodnotu hledala u druhých, místo u sebe. Proto jsem se necítila nikdy úplně hodnotná, protože jakmile mě někdo špatně pozdravil, kritizoval nebo mě přehlížel, zatřáslo to s mým pocitem sebehodnoty. Kdokoliv pak mohl ovlivnit můj pocit ze sebe sama, protože jsem svoji sebedůvěru měla postavenou na tom, jakou hodnotu mi dávají druzí nebo jakou u nich získám.

Celý můj svět se točil okolo toho, jaký názor mají druzí na mě a věčné snaze dostat od každého kousek lásky, uznání či ocenění. Jelikož jsem se neměla vůbec ráda a byla jsem naučená, že moje cena je určena pouze okolím, dlouho trvalo než jsem tuto závislost prohlédla a začala ji měnit. Absťák byl docela velký, ale dnes už vím, že svoji hodnotu si můžu dát pouze JÁ SAMA.

A tak jsem začala u sebe. Změnila jsem postoj sama k sobě, začala jsem se podporovat, chválit a budovat svoji cenu. Krůček po krůčku jsem se učila být na sebe hodná, překonávala se tam, kde jsem se dříve styděla a učila se stát sama za sebou bez potřeby ocenění od druhých.

Lichotky mám samozřejmě ráda a potěší mě, ale už nejsou hlavním hnacím motorem, nyní mě žene to, že chci mít se sebou zdravý a pěkný vztah a největší úspěch pociťuji, když poslouchám své tělo a jsem na sebe hodná. To je ta největší odměna.

Dříve jsem totiž netušila, že vnější láska nemůže zaplnit to vnitřní prázdno(=sebeláskový deficit), které každému vzniká z nestabilního rodinného zázemí. Toužila jsem po tom, abych se cítila dobře každý den a ne jen, když mě druzí ocení. Chtěla jsem se cítit krásně i tehdy, kdy okolo mě nikdo není, ale hlavně jsem chtěla být nezávislá na lásce zvnějšku.

Pochopila jsem, že dokud si budu nepřítelem já sama a budu se stále kritizovat a podceňovat, nepomůže mi ani sto komplimentů od druhých a budu se točit v bludném kruhu závislosti.

Začala jsem na sobě pracovat, což trvá již 11 let. Za tu dobu jsem si osvojila velké množství technik a usnadňováků, které předávám dál svým klientkám a dětem. 

Jsem si jistá, že všichni toužíme po tom být milováni, ale nejprve musíme milovat sami sebe. To je pravidlo, které nelze ošálit. Jestliže se k nám druzí chovají bez respektu nebo hrubě, je to pouze tím, že my sami se k sobě chováme stejně, proto přitahujeme další neláskyplné chování. To druzí nám to vše pouze zrcadlí. Pokud chceme zdravé vztahy s druhými, je potřeba začít u sebe. 

Sebeláska je tedy tím nejdůležitějším vztahem, který máme a až z něj vychází všechny ostatní. Je to takové semínko, které když zasejeme správně, může začít růst pomyslný zdravý strom, o který se můžeme opřít.

Rozhodla jsem se šířit Sebe-lásku dál, protože je velmi podceňovaná a vnímána jako něco sobeckého, přitom pokud necítíme lásku sami k sobě, nemůžeme ji cítit ve zdravé podobě ani ke druhým.

Když vztahy nefungují, nejsme spokojeni ani v žádné jiné oblasti. A naopak, pokud máme krásné a citové vztahy s okolím, pak jsme naplněni obecně. V momentě, kdy najdeme klíč sami k sobě, najdeme ho i ke všem ostatním vztahům. Naučme se milovat sebe i druhé zdravě

close

*Kliknutím na Chci vyzkoušet ZDARMA souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, a to křestního jména a emailu, pro účely zasílání emailů s bonusy.