O ADÉLE 2018-03-03T14:06:54+00:00

Ing. Adéla Chytilová

Lektorka sebelásky

  • probouzím v druhých chuť žít v sebelásce
  • jsem empatická a ráda projevuji emoce 
  • cítím nadšení, když můžu pomáhat druhým 
  • jsem upřímná a nastavuji klientům zrcadlo
  • cítím potřebu měnit negativní přesvědčení
  • ke každému přistupuji se soucitem

Můj příběh

S pojmem Sebeláska jsem se setkala před pár lety, v době, kdy jsem se neměla ráda a trápila se tím. Velmi mi záleželo na tom, co si o mně kdo myslí a každou kritiku jsem si brala víc než osobně, ať ji vyslovil prakticky kdokoliv. Naopak lichotky mi zase dávaly ohromný pocit radosti, euforie a zvyšovaly moji hodnotu. Stala jsem se doslova závislou na dokonalosti a vše podřídila cíli být oblíbená, milovaná a přijatelná. Netušila jsem, že vnější láska nikdy nezaplní to vnitřní prázdno. Jelikož se ale vnitřní bolest prohlubovala, začala jsem se zajímat o to, jak sama sobě můžu ulevit. Setkání se sebeláskou pro mě tedy bylo více než zlomové. Uvědomila jsem si, že je nutné, abych dala já sama sobě to, co čekám od druhých. 

Toužila jsem po tom, abych se cítila dobře každý den a ne jen, když mě druzí ocení. Chtěla jsem se cítit krásně i tehdy, kdy okolo mě nikdo není ale hlavně jsem chtěla být nezávislá na lásce zvnějšku. Pochopila jsem, že dokud si budu nepřítelem já sama a budu se stále kritizovat a podceňovat, nepomůže mi ani sto komplimentů od druhých.

Začala jsem na sobě pracovat, což trvá již 8 let. Za tu dobu jsem si osvojila velké množství technik a usnadňováků, které předávám citlivě dál svým klientům a blízkým. Přečetla jsem stovky motivačních, psychologických či duchovních knih/časopisů/článků, začala jsem přednášet a psát, protože jsem se chtěla podělit s dalšími, kdo na své cestě tápou nebo jsou vzdáleni, tak jako já tehdy, té schopnosti prožívat k sobě láskyplný vztah. 

Jsem si jistá, že všichni toužíme po tom být milováni, ale nejprve musíme milovat sami sebe. To je pravidlo, které nelze ošálit. Jestliže se k nám druzí chovají bez respektu nebo hrubě, je to pouze tím, že my sami se k sobě chováme stejně, proto přitahujeme další neláskyplné chování. To druzí nám to vše pouze zrcadlí. 

Sebeláska je tedy tím nejdůležitějším vztahem, který máme a až z něj vychází všechny ostatní. Je to takové semínko, které když zasejeme správně, může začít růst pomyslný zdravý strom, o který se případně můžeme opřít.

Rozhodla jsem se šířit sebelásku dál, protože je velmi podceňovaná a vnímána jako něco sobeckého, přitom pokud necítíme lásku sami k sobě, nemůžeme ji cítit ve zdravé podobě ani ke druhým. Kvalitní vztahy nám určují intenzitu naší spokojenosti. Když nefungují, nejsme spokojeni ani v žádné jiné oblasti. Proto posunuji význam sebelásky, v momentě, kdy najdeme klíč sami k sobě, najdeme ho i ke všem ostatním vztahům. Naučme se milovat zdravě