„Sebeláska je jedinou láskou na celý život.“

Co znamená sebeláska?

Termín často skloňovaný, bohužel stále podceňovaný a nezřídka špatně pochopen. Někteří si sebelásku spojují se sobectvím a domýšlivostí, ale dovolte mi, abych vám přiblížila její kladné stránky. Když se rozdělí slovo sebe-láska na dvě části, je vidno, že se jedná o lásku k sobě, ještě lépe o vnímání sama sebe s láskou. Sebeláska je základ pro to, abychom mohli milovat i druhé. Jedině ten, kdo miluje sebe, miluji i druhé, přímo to se sebou souvisí, tak prosté to je. Čím více lásky dáte sami sobě, tím méně ji budete vyžadovat od druhých. Cítíte se prázdní?